سومین نشست هم اندیشی خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران برگزار شد

در این جلسه آقای دکتر حافظی (ئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور)، آقای مهندس انصاری (رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون)، آقای مهندس قلم چی (متولی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، آقای مهندس جمیلی (متولی بنیاد نیکوکاری جمیلی)
در این نشست محورهای پیشنهادی خیرین محترم در دو جلسه گذشته، مرور شد که شامل موارد زیر بود:
– فرهنگ سازی برای ورود خیرین جدید به حوزه علم و فناوری
– برقراری ارتباط با خانواده دانشگاه تهران (هیئت علمی، کارمند، بازنشستگان و دانش آموختگان)
– بورسیه استعدادهای درخشان مناطق محروم برای تحصیل در دانشگاه تهران
– هدف گذاری به منظور تأمین درصدی از هزینه های دانشگاه از طریق کمک های خیرین و واقفین
– معرفی افراد توانمند به لحاظ اقتصادی از سوی خیرین
– الویت بندی نیازهای دانشگاه و شناسایی راهکارهایی برای رفع این نیازها
– حمایت از ایده های برتر دانشجویی دانشگاه
– معرفی بنیاد به جامعه
– تسهیل برقراری ارتباط دوسویه بین صنعت و دانشگاه
در ادامه جلسه آقای دکتر کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد، برنامه راهبردی بنیاد را، که به منظور تحقق اهداف بنیاد تصویب شده است، ارائه دادند:
– افزایش همیاران و حامیان معنوی بنیاد به ۲۵۰۰ نفر تا پایان سال ۱۳۹۷
– جذب حمایت های مالی از ۳ میلیارد و۵۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیارد تومان تا پایان ۱۳۹۷
– تأسیس بنیاد حامیان در ۷ دانشکده و واحد مستقل دانشگاه تا پایان سال ۱۳۹۷
– افزایش سرمایه اندوخته همیاری بنیاد به مبلغ ۲میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۷
– افزایش تعداد دانشجویان مستعد حمایت شونده به تعداد ۳۰۰۰ نفر تا پایان سال ۱۳۹۷

رئیس هیئت مدیره بنیاد استراتژی های اتخاذ شده به منظور تحقق اهداف راهبردی را این چنین توضیح دادند:
– معرفی بیش از پیش بنیاد به جامعه
– اعتماد سازی و جلب مشارکت های مردمی
– ایجاد ارتباطات گسترده تر با دانشگاه
– تکریم خیّرین و واقفین و توسعه ارتباط با ایشان
در ادامه جلسه خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران نظرات خود را بیان داشتند:
خیر نیک اندیش آقای مهندس انصاری با اشاره به لزوم برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت اظهار داشتند: «دانشگاه لازم است راه های واقعی ارتباط با صنعت را شناسایی کند و بنیاد حامیان دانشگاه تهران با توجه به عملکرد موفق ۳ ساله خود از ابتدای تأسیس می تواند گام های بزرگی نیز در برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه بردارد.»
در ادامه آقای مهندس جمیلی اظهار داشتند: «اگر بتوانیم در حین تحصیل دانشجویان برای آنها کار و اشتغال تعریف کنیم موفق بوده ایم و می توان ایده های در این زمینه را به مسابقه گذاشت و بنیاد نیکوکاری جمیلی نیز از بهترین ایده ها حمایت خواهد کرد»
آقای دکتر محقر رئیس سازمان توسعه دانشگاه تهران برنامه ریزی برای اشتغال دانشجویان را جزو برنامه های بلند مدت دانشگاه تهران عنوان کردند. در کوتاه مدت نیز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درحال حمایت و جذب دانشجویان است.
در ادامه آقای دکتر جلیلیان رئیس هیئت مدیره موسسه دارالکرام فردا در مورد حمایت از تولید فکر دانشجویان نخبه عنوان کردند: «بودجه ای برای این کار فراهم شده است و دانشگاه دانشجویان نخبه را به منظور حمایت از تولید فکر در ایران و جهان معرفی نماید»
آقای دکتر نیلی در ادامه جلسه با تاکید مجدد بر اینکه خیرین و واقفین دانشگاه مشاوران امین دانشگاه هستند افزودند: «مسئله اشتغال دانشجویان مبحث مهمی است که بخشی از آن بر عهده دانشگاه است با آموزش دانشجویان و ایجاد بستر برای اشتغال که بخشی از آن توسط پارک علم و فناوری صورت می گیرد و بخشی دیگر مربوط به پایان نامه های دانشجویی است و با طراحی درست پایان نامه ها و حمایت خیرین محترم از پایان نامه هایی که در جهت حل مسائل جامعه است، می توان شبکه ای از دانشجو و اساتید و خیرین و دانشگاه خواهیم داشت و در حال حاضر با توجه به منابع مالی محدود تنها امکان حمایت از ۲۰۰ پایان نامه وجود دارد که با حمایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران و خیرین می توان این حمایت را بیشتر کرد و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرد.»
رئیس دانشگاه تهران در خصوص حمایت از کسب و کار افزود: «می توان صندوقی را تاسیس کرد که درآمد ناشی از شرکت های استارتاپ در این صندوق سرمایه گذاری شود و از محل سود ناشی از این کسب و کار به صندوق کمک شود»
آقای سلیمانی مسئول جذب خیرین وزارت علوم، آقای حیدری خیر نیک اندیش، آقای شریعتی خیر نیک اندیش، جناب آقای نادر دهش خیر نیک اندیش، آقای صالحی فارغ التحصیل و خیر نیک اندیش دانشگاه، خانم میزانلو فارغ التحصیل و خیر نیک اندیش دانشگاه، آقای دکتر نجفی از گروه صنعتی گلرنگ، خانم رجبلی خیر نیک اندیش، آقای دکتر موسوی خیر نیک اندیش، آقای دکتر حاتمی مسئول منابع انسانی دانشگاه تهران، آقای دکتر گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی دانشگاه، خانم دکتر امین عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و تعدادی از همیاران دانشجوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دیگر سخنرانان حاضر در نشست هم اندیشی بودند.

منبع : بنیاد حامیان دانشگاه تهران