در ابتدای مراسم، دکتر محمود کمره‌ای رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران گزارشی از ۳ دوره بورسیه بنیاد ارائه دادند.
ایشان در ادامه در مورد تخصیص سهمیه بورسیه بنیاد به دانشکده های دانشگاه تهران عنوان کردند: «سهمیه دانشکده‌ها برای بورسیه دانشجویان در بنیاد بر حسب تعداد دانشجویان مشخص می‌شود، که از این بین پردیس دانشکه های فنی با ۲۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.»
رئیس هیئت مدیره بنیاد درباره فرایند اجرای بورسیه دانشجویان مستعد و برتر دانشگاه تهران گفتند: «بعد از انتشار فراخوان بورسیه، ثبت نام از دانشجویان با معدل های بالاتر از ۱۷ در سایت بنیاد انجام شد و در مرحله بعدی شرایط این دانشجویان از طریق دانشگاه مورد بررسی و استعلام قرار گرفت، و در نهایت بر اساس سهمیه دانشکده‌ها و بنا بر اولویت دانشجویان بورسیه شده مشخص شد.»
در ادامه دکتر کمره ای آمار تعداد دانشجویان ثبت نامی و پذیرفته شده در ۳ دوره گذشته را ارائه دادند: در دوره اول از بین ۹۷۶ دانشجوی ثبت نام شده ۵۰۰ نفر، در دوره دوم از بین ۱۶۱۳ دانشجوی ثبت نام شده ۱۱۷۴ دانشجو پذیرفته شدند و در سومین دوره نیز از بین ۱۶۲۴ دانشجوی ثبت نام شده تعداد ۱۳۷۴ دانشجو پذیرفته شده اند.
در ادامه برنامه از تعداد ۲۰۰ دانشجوی افتخارآفرین بورسیه و همیاران دانشجوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران تقدیر شد، افتخارات این دانشجویان عبارت است از: کسب دوبار رتبه نخست در رشته تحصیلی خود، قبولی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب رتبه برتر یا استعداد درخشان، کسب رتبه نخست المپیادها، جشنواره های علمی و دانشجویی معتبر، کسب رتبه در مسابقات ورزشی بین المللی و دانشجویان پذیرفته شده بورسیه بنیاد که به نفع سایر دانشجویان انصراف داده اند.
در ادامه مراسم، دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران گفتند: «مهم ترین کار بنیاد حامیان دانشگاه تهران این است که به دانشجویان نخبه دانشگاه تهران کمک کند تا توانمندتر شوند.»
رئیس دانشگاه تهران افزود: «توانمندسازی دانشجویان در کنار آموزش و پژوهش اهمیت دارد، و پیشتر در مورد توانمندسازی دانشجویان دانشگاه تهران با خیرین محترم دانشگاه صحبت شده است و امیدوارم این موضوع در دستور کار بنیاد حامیان دانشگاه تهران قرار گیرد.»
دکتر نیلی افزود: «از تمامی نیکوکاران و خیرین محترم که مایه افتخار دانشگاه تهران هستند تشکر می کنم، خیرین و واقفین مشاوران امین دانشگاه تهران هستند و دانشگاه مفتخر است که یکی از بزرگترین نهادهای کشور از جهت پشتیبانی خیرین و واقفین است و برای خیرین درگذشته دانشگاه تهران طلب آمرزش دارم.»