آخرین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی در سال ۹۷ با حضور اعضای کمیته اشتغال روز شنبه ۲۵ اسفند در ساختمان بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد . در ابتدا مهندس محمدی از استقبال شرکت گلرنگ با طرح و پیشنهاداتشان توضیحاتی را ارائه نمودند و اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را اعلام نمودند و مقرر شد بنیاد حامیان دانشگاه تهران هسته اصلی هرگونه رویدادی در ارتباط با بحث اشتغال و ارتباط با صنایع مختلف باشد و در سال جدید هماهنگی لازم جهت بازدید دانشجویان از گروه های مختلف جهت آشنایی از مجموعه های صنعتی، معدنی و… صورت گیرد . از اقدامات بعدی این کمیته ایجاد برقراری ارتباط با صنعت است تا مسائل موجود در صنعت را یافته و با انتقال این مسائل به دانشگاه  بتوان در حوزه پژوهش به صورت کاربردی دانشجویان را وارد عمل نماید تا علاوه بر رفع مسائل موجود در صنعت، پژوهش های علمی کاربردی گردد و علم موجود مردمی شود. و قدمی در راستای مردمی کردن علم برداریم . در پایان بر اطلاع رسانی هرچه بیشتر این سامانه تاکید شد تا دانشجویان بیشتری با فرصت های شغلی جدید آشنا شوند.