ضیافت افطار چهره های ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران برگزار شد

ضیافت افطار چهره های ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران ۲۸ خرداد ماه با حضور چهره های ماندگار و مفاخر دانشگاه، رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه دانشگاه و اعضای هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه و جمعی از خیرین نیک اندیش برگزار شد.

در این ضیافت دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و اعضای هیئت مدیره بنیاد به چهره های ماندگار دانشگاه تهران به رسم یادگاری و پاسداشت یک عمر فعالیت علمی ایشان سکه یادبود هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه تهران و همچنین یک شاخه گل به ایشان اهدا کردند.