در بیستمین جلسه کمیته اشتغال بنیاد حامیان دانشگاه تهران با توجه به استقبال دانشجویان و کارفرمایان از سامانه فوق، پیشنهاداتی برای سهولت دسترسی کارفرمایان به رزومه ها ارائه شد. از جمله شرکت های متقاضی ثبت نام در سامانه اشتغال بنیاد برای جذب دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران، گروه صنعتی پاکشوما، شرکت کیسون هستند که درخواست تعداد قابل توجهی نیروی انسانی از این سامانه داشته اند.

در ادامه دکتر شادی جمیلی، مدیر کمیته اشتغال دانشجویی، بر لزوم ارائه گزارش عملکرد کمی و کیفی رزومه های دریافتی و آمار اشتغال به صورت هفتگی و مداوم اشاره داشتند. مهندس اشکان محمدی، دبیر این کمیته، بر لزوم رایزنی با شرکت های استارتاپی جوان برای جذب نیروهای توانمند از دانشگاه تهران تأکید کرد و افزود بانک اطلاعاتی سامانه اشتغال منبع خوبی از رزومه دانشجویان و دانش آموختگان جویای کار از دانشگاه تهران است.