مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس دفتر توسعه طی ۳ روز متوالی از مراکز غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان زنجان بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان، مهدیون، کارشناس مسئول مراکز غیر دولتی بهزیستی استان زنجان با اعلام این خبر افزود: در اولین روز بازدید عملکرد و فرآیند صدور مجوزهای بهزیستی در دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان زنجان مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت و آقای خیرخواه ضمن مثبت ارزیابی نمودن عملکرد دبیرخانه اظهار نمودند: تنها مرجع قانونی صدور مجوز تاسیس انجمن‌ها و موسسات غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور می باشد و هرگونه موازی کاری از سوی سایر دستگاه‌های دولتی غیرقانونی بوده و به طور جد پیگیری می‌شود.
وی افزود: در ادامه از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست گلبرگ مبین زنجان و مرکز مجتمع خدمات بهزیستی گرماب و مرکز نگهداری معلولین کم‌توان ذهنی زیر ۱۴ سال نسیم شهرستان خدابنده و موسسه خیریه همراز شهرستان طارم بازدید و روند اجرایی آن را مورد ارزیابی قرار دادند.
مهدیون خاطرنشان کرد: در سومین روز از بازدید آقای خیرخواه به‌همراه مدیر کل بهزیستی استان زنجان و معاون مشارکت‌های مردمی و کارشناس مسئول مراکز غیر دولتی با حضور در بنیاد نیکوکاری جمیلی زنجان و استماع گزارش مدیر عامل بنیاد از فعالیت‌های آن اظهار امیدواری نمودند.
شایان ذکر است: بنیاد مذکور بیش از ۷۰۰ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد را تحت پوشش دارد و هزینه تحصیلی این عزیزان را پرداخت می نماید.
گفتنی است در حال حاضر تعداد ۳۴۳ موسسه و مرکز غیر دولتی با مجوز رسمی بهزیستی استان زنجان با حوزه‌های تخصصی آن در سطح استان فعالیت می‌نمایند.