با توجه به استقبال گسترده شما ایده پردازان گرامی، در روزهای پایانی مهلت ثبت ایده و حجم ترافیک بالای سایت، خواهشمند است به منظور سهولت درفرآیند ثبت نام و دریافت ایمیل تایید، از آدرس Gmail و یا Hotmail استفاده نمایید و هرچه سریعتر نسبت به ثبت ایده خود اقدام نمایید.