مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیئت‌ امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی  در نشست روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور

مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیئت‌ امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی  در نشست روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور بر شعار  کنار هم بودن صنعت و دانشگاه تأکید نمودند  و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان رایکی از پیش قراولان این شعار دانستند.
این جشنواره در نوع خود بی نظیر است زیرا تابحال بخش خصوصی وارد این بخش نشده است این جشنواره در این قالب است که نظم پذیری، میل به ارائه کارهای برتر، تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری، مسئولیت پذیری، عشق به کار و اخلاق به عنوان اصل پایه با نیت خیر را در بین نسل جوان جا بیندازد
و از روئسای دانشگاه ها می خواهیم که در زمینه اطلاع رسانی هرچه بیشتر این جشنواره ما را یاری کنند تا افراد بیشتری از این جشنواره مطلع شوند و نتیجه خوبی بگیریم
ما همچنان در ایران در حال تولید علم هستیم
متاسفانه همکاری دانشگاه ها با بخش خصوصی بسیار ضعیف است و ما به عنوان واحد بسیار بزرگ صنعتی تمایل به صورت گرفتن  این همکاری داریم
و از تمام طرح  های صنعتی و معدنی  که در دانشگاه ها صورت گرفته حمایت میکنیم
هر فکر نویی که در رابطه با جشنواره وجود دارد حمایت می کنیم و به آن عمل می کنیم
من تلاش می کنم تا برای سرزمینم الگو باشم و به کشور خود خدمت کنم