نامه تبریک روز جهانی سالمندان به مدیریت و همکاران اداره کل بهزیستی استان زنجان از سوی جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی رییس هیات مدیره موسسه خیریه هفت باغ مهربانی