نخستین جلسه مشترک هیات امناء و مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه  ۱۳۹۹ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه دکترحسین عسکریان (مشاور وزیر و دبیرستاد خیرین وزارت عتف)؛ اعضای هیات رئیسه دانشگاه و جمعی از خیرین از جمله سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (عضو هیات مدیره بیناد نیکوکاری جمیلی) حضور داشتند.

دکتر نصیری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی) ضمن خیرمقدم، اعیاد ماه رجب را تبریک گفت. وی با اشاره به جایگاه و علم و دانشگاه اظهار داشت: «این نشست با هدف انتخاب اعضای هیات‌رئیسه مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می‌شود و اعتقاد دارم با نیت خِیر خیرین بزرگوار، قدم مهمی را برای اعتلای دانشگاه شهیدبهشتی برخواهیم داشت. امیدوارم برکت این نشست و این بنیاد در آموزش عالی کشور جاری و ساری باشد.»

دکتر حسین عسکریان در سخنانی اظهار داشت: «دانشگاه شهید بهشتی دانشگاهی خوشنام و با سابقه در حوزه علم و دانش است. در این دانشگاه پیش از این فعالیت‌های پراکنده‌ای در حوزه برخورداری از ظرفیت خیرین صورت گرفته است اما با تشکیل بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه پس از این شاهد فعالیت های نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده خواهیم بود.»

در ادامه جلسه، مهندس جمیلی (رئیس هیات امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی) به عنوان هیئت امنا بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و دکتر شادی جمیلی (عضو هیات مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی) به عنوان هیات مدیره این بنیاد از سوی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند.

در پایان جلسه نیز، در بخش دستور جلسه هیات امناء بنیاد، نایب رئیس و منشی هیات امنا برای مدت ۴ سال و اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره بنیاد به مدت ۲ سال انتخاب شدند.