نشست هیات امنا بنیاد ملی حامیان و خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای

جلسه بنیاد ملی حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای، روز سه شنبه مورخ ۴/۲/ ۱۳۹۷ با حضور جناب آقای دکتر حافظی، رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این بنیاد تشکیل شد.

در این جلسه خانم دکتر شادی جمیلی از اعضا هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای و به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری جمیلی حضور داشتند و توضیحاتی در خصوص فعالیتهای بنیاد و برگزاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان(بنیاد نیکوکاری جمیلی) ارائه دادند.