نهمین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی تشکیل شد

نهمین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی تشکیل شد
نهمین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر امین مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مدیرت دانشگاه تهران امادگی خود را جهت همکاری و هم افزایی دو سامانه اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان و مدرسه اشتغال دانشگاه تهران مطرح کردند . در ادامه ارائه مختصری در ارتباط با سایت مدرسه اشتغال دانشکده مدیریت ارائه شد و نحوه ورد اطلاعات وسرویس دهی به دو گروه کارفرما و کارجو تشریح شد و سپس جناب آقای دکتر غلامی قائم مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران از ارائه خدمات سامانه اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران اعلام رضایت خود را اعلام نمودند و درخواست ساماندهی بورسیه دانشجویان جدید را در این سامانه مطرح نمودند در ادامه سرکار خانم دکتر جمیلی همکاری و ارتباط با صنعت را مهم دانستند و افزودند می بایست ارتباط بیشتری با صنعت برقرار کنیم . و در ادامه جناب آقای مهندس محمدی از پشتیبانی کامل سامانه اشتغال دانشجویی خبر دادند و افزودند در آینده ای نزدیک بستری در سایت فراهم خواهد شد تا بخش کار داوطلبانه دانشجویان بورسیه در دانشگاه تهران نیز مرتفع گردد . در پایان پیشنهاداتی در خصوص فضاسازی جهت آموزش دانشجویان جویای کار نیز مطرح گشت و در پایان اعضای حاضر در جلسه از دومین لیگ بازی های کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بازدید نمودند.