🍃 جان ما آسوده دار و شادمان
🌸 هم خرد افزاے و هم مهر و توان
🍃 روز نو ، امید نو بر دل نشان
🌸 گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین
🍃 روز نو آمد و شد شادے برون زندر ڪمین
🌸 اے تو یزدان اے تو گرداننده‌ے مهر و سپهر
🍃 برترین‌اش ڪن برایم، این زمان و این زمین

🌸درنخستین روز از بهار و در آوردگاه ” جشن فرخنده و باستانی نوروز ۱۳۹۹ ” بهترین شادباش ها را با قلبی مملو از مهر و دوستی به محضرتان تقدیم می دارد.

🍃 نوروزتان پیروز 🍃