هفتمین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی روز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه با حضور سرکار خانم دکتر امین مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدا خانم بهشتی در ارتباط با اقدامات و فعالیت هایی که تا کنون در این کمیته انجام شده توضیحات مختصری ارائه دادند و پس از آشنایی سرکار خانم دکتر امین با این کمیته ، پیشنهادات خود را در ارتباط با تاثیر گذاری بهتر سامانه اشتغال ارائه دادند و از اقدامات خود در سامانه کاریابی دانشگاه تهران توضیحاتی را به تفصیل شرح دادند. همچنین در ادامه سرکار خانم دکتر جمیلی رئیس کمیته اشتغال بر رفع خلاء های موجود دانشگاه  با صنعت توسط سامانه های کاریابی اشاره داشتند و از استقبال دانشجویان از چنین سامانه هایی ابراز خوشحالی نمودند و در این جلسه در ارتباط با تهیه فرم استاندارد رزومه ها، توانمندسازی دانشجویان توسط دورههای آموزشی و… بحث و بررسی شد و جناب آقای مهندس محمدی توضیحات خود را در ارتباط با مباحث فنی سامانه ارائه نمودند. همچنین دکتر غلامی عضو کمیته اشتغال بر همکاری و همفکری بیشتر این دو سامانه تاکید داشتند و در پایان  گزارشی از اطلاع رسانی این سامانه در گروه های دانشجویی دانشگاه تهران ارائه شد.