جلسه کمیته اشتغال دانشجویی دانشگاه تهران روز یکشنبه ۳۰ تیر در بنیاد حامیان دانشگاه تهران با ارائه گزارش حضور در جشن دانش آموختگی و استقبال دانشجویان از این سامانه آغاز شد. در ادامه جلسه، مسئول اجرایی کمیته اشتغال دانشجویی ضمن خوش آمدگویی به نمایندگان دانشکده های مختلف اقدامات انجام گرفته در کمیته را به صورت مختصر شرح دادند و هریک از نمایندگان ضمن معرفی خود پیشنهادات و راهکار های خود را در جهت بهبود سامانه اشتغال مطرح نمودند. دکتر جمیلی رئیس کمیته اشتغال از حضور نمایندگان استقبال نمودند و افزودند پیشنهادات و همفکری نمایندگان می تواند کمک بزرگی در جهت اطلاع رسانی سامانه به دانشجویان باشد . مهندس محمدی دبیر کمیته اشتغال رایزنی و ارتباط با شرکت ها و کارفرمایان را مهم دانستند و رفع نیاز کار دانشجویی دانشگاه را از مزیت های این سامانه دانستند. با فراهم شدن زیرساخت های فنی لازم، سامانه اشتغال دانشجویی دانشگاه تهران تاکنون پذیرایی بیش از ۴۰۰ رزومه دانشجویان و فارغ التحصیلان بوده و شرکت های مختلف آمادگی خود را جهت استفاده از این سامانه اعلام نموده اند.