از ویژگیهای منحصر و خاص این بنیاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- بنیاد در راستای فعالیت خود هیچگونه تبلیغی را انجام نمی دهد.
تبصره: فعالیتهای تبلیغاتی بنیاد منحصر و محدود به ترغیب و تشویق افراد خیر و نیکوکار به اقدام مشابه می باشد.
۲- بر اساس تبصره ۱ بند الف ماده ۸ اساسنامه،منابع مالی این بنیاد صرفا از طریق هیئت امنا تامین می گردد و بنیاد به هیچ وجه حق دریافت کمک مالی-هدایا و غیره از اشخاص حقیقی،حقوقی و دولتی را ندارد.
تبصره: فقط فرزندان بنیاد (دانشجویان عزیزی که تحت پوشش بوده و فارغ التحصیل گردیده اند)می توانند همکار افتخاری بنیاد باشند.
۳- مدیرعامل،بازرسان و کلیه کارکنان بنیاد،هیچگونه وابستگی سببی و نسبی با اعضای هیئت امنا ندارند.
۴- اقدامات مالی بنیاد زیر نظر حسابرسی قانونی سازمان حسابرسی و اداره کل مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۵- حفظ کرامت انسانی مهمترین و بالاترین اصل در بنیاد محسوب می شود و به همین جهت ارتباط با جامعه هدف کاملا غیر مستقیم بوده و از هر گونه تماس کلامی یا چهره به چهره پرهیز می شود و مسائل مربوط به آنان فقط با معرف مربوطه (بهزیستی،کمیته امداد،دانشگاهها،نهادهای ذیربط و افراد خیر) مطرح می گردد.
۶- تمامی دانش آموزان و دانشجویان عزیز تحت پوشش دارای دفترچه پس انداز کوتاه مدت و کارت عابر بانک هستند و بدون اینکه حتی در بانک عامل شناخته شوند می توانند از تمامی دستگاههای خودپرداز مقرری ماهانه و سایر کمک های بنیاد را دریافت نمایند.
بنیاد نیکوکاری جمیلی این اقدام انسان دوستانه را برای جامعه دانش آموزان و دانشجویان بالقوه توانمند و فاقد امکانات تحصیلی انجام می دهد،باشد که هیچ دانش آموز و دانشجویی به لحاظ محدودیتهای مالی از دستیابی به قله های ترقی و خدمت به میهن عزیز باز نماند. امید است این اقدام از جانب بانیان امر،مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد.