پنجمین جلسه کمیته اشتغال تشکیل شد

پنجمین جلسه کمیته اشتغال روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در محل بنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شد. این جلسه که با حضور اعضای کمیته اشتغال برگزار شد در ابتدا پاور پوینت اطلاع رسانی کمیته اشتغال در دانشکده های مختلف توسط سرکار خانم مهندس بهشتی ارائه شد. سپس جناب اقای مهندس محمدی موارد تکمیلی دریافت و نحوه توزیع رزومه های دریافتی را به کارفرمایان ارائه دادند. و مقرر شد در ادامه روند ثبت نام برای هریک از افراد به صورت جداگانه پروفایل کاربری آماده گردد و در آینده ای نزدیک بتوانیم مشاور آنلاین بر روی سایت قراردهیم .همچنین جناب آقای مهندس سلگی نیز در جلسه از پیگیری روند فرصت های شغلی درخواستی دانشگاه خبر دادند و فرصت های  شغلی بعضی شرکت ها به مجموعه فرصت های شغلی سامانه اشتغال اضافه شد . همچنین رئیس کمیته اشتغال سرکار خانم جمیلی بر اطلاع رسانی این سامانه در دانشکده های دیگر تاکید داشتند و افزودند کمیته اشتغال سعی دارد روند اشتغال دانشجویی را با ارتباط دهی مناسب با خیرین کارآفرین تسهیل نماید.