پنجمین جلسه کمیته جوانان حامی فناوری تشکیل شد

پنجمین جلسه کمیته جوانان حامی فناوری روز دوشنبه۹  اردیبهشت ماه در دفتر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد .

در ابتدای جلسه جناب اقای دکتر عسگریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم از اقدامات انجام شده در این وزارت توضیحات مختصری را شرح دادند و در ادامه خانم دکتر جمیلی رئیس کمیته جوانان حامی فناوری ضمن خیر مقدم بر تمامی اعضای حاضر در جلسه از اقداماتی که تا کنون در این کمیته به انجام رسیده است مواردی را مطرح نمودند و سرکار خانم مهندس یوسف نژاد فایل پیشنهادی این کمیته را ارائه دادند در ادامه جناب آقای مهندس دهداری نژاد پیشنهاد خود را جهت عملیاتی شدن فعالیت های این کمیته به تفصیل شرح دادند. همچنین دیگر اعضای حاضر در جلسه هریک به اختصار نظرات و  پیشنهادات  خویش را با دیگر اعضای کمیته به اشتراک گذاشتند و جهت گیری این کمیته تا حدودی جهت ادامه کار معین گردید . در پایان بر تدوین دقیق ایین نامه ها و فرهنگ سازی فرهنگ کار خیر در بین جوانان به شیوه ای جدید تاکید شد.