پیام جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی رئیس محترم هیأت مدیره موسسه خیریه هفت باغ مهربانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید