بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال 1393 وارد هفتمین سال فعالیت خود گردید. هفت سال فعالیت این بنیاد مرهون حمایت های دلسوزانه هیات امنای نیکوکار این بنیاد بوده است که با کمک های مادی و معنوی خود زمینه ی حمایت تحصیلی صدها دانش آموز نیازمند علاقمند به تحصیل و فراگیری علم و دانش آنها را فراهم نموده است. دانش آموزانی که اینک شادمانه تر فرآیند تحصیل را طی می کنند و والدین آنها بدون دغدغه و نگرانی های کمتر مادی،تنها به آینده کودکان خود فکر می کنند.این موفقیت بزرگ مرهون نیک اندیشی اعضای هیات امنای بنیاد بوده است که آن را به اعضای محترم هیات امنا بنیاد تبریک گفته و همراهی نیکوکارانه آنها را در این هفت سال ارج نهاده و سپاس می گوییم و از صمیم قلب تداوم این مسیر را در سالهای آینده از خداوند سبحان آرزومندیم.

ابراهیم جمیلی

رئیس هیأت امناء