به نام خدا


الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم
اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لاهم یحزنون
(بقره 274)
با سلام،
توفیقی از جانب حضرت حق نصیبم گردید تا در بنیاد پرخیر برکت نیکوکاری جمیلی در محضر هیات امنای محترم و هیات مدیره محترم و دانش آموزان و دانشجویان عزیز گرانقدر تحت پوشش بنیاد قرار بگیرم و بر این توفیق خدمت از پروردگار مهربانم شکر و سپاس گذاری نموده و از حاج آقا جمیلی که این اعتماد را به بنده نمودند و این حقیر را بر این جایگاه قابل دانستند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
این بنیاد پر خیر و برکت که در راستای شکوفا نمودن جوانان مستعد این مرز و بوم که از امکانات مناسب مالی برخوردار نیستند قدم به عرصه نهاده و نزدیک به یک دهه است که سخاوتمندانه و به خاطر رضای حضرت حق و بدور از هر گونه تبلیغ و جنجال کاری واقعاً کارستان انجام داده است و اکنون ثمره تلاش آن صد ها جوانی است که به عنوان کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری فارق التحصیل شده و حتی تعداد کثیری از این عزیزان پایان نامه خود را تقدیم بنیاد نیکوکاری جمیلی نموده اند و در کنار این ماموریت عظیم و مقدس بنیاد کمک به تجهیزات آموزشی و رفاهی و ورزشی دانشگاه ها هم اقدام کرده است و مساعدت به تعدادی از خانوارهای نیازمند هم از اقدامات دیگر این بنیاد می باشدو اما سیاست کمک رسانی بنیاد از امسال مقداری تغییر یافته و انشاء ا.. با گذشت زمان رو به تکامل گذاشته و از نظر کیفیت و کمیت تلاش بر این است که در جهت تامین نظر متعالی متولیان محترم بنیاد اقدام مناسبی صورت گیرد.
برای دانشجویان بخاطر حفظ حرمت و شان و کرامت انسانی این عزیزان از امسال به بعد پرداختی ها از عنوان مستمری به وام قرض الحسنه شرافتی تغییر یافته که بدون سپردن هیچگونه سند تضمین داربوده بدین ترتیب که آنها بعد از فراغت از تحصیل و یافتن شغل مناسب و رسیدن به خود اتکائی مالی می توانند دریافتی های خود را در هر زمان که صلاح دیدند به بنیاد بازگردانند و در راستای ترویج فرهنگ تعاون و دستگیری از نیازمندان خود تبدیل به نیکوکار دیگری گردند .
- برنامه های دیگری در چشم انداز بنیاد در دست طراحی است که از جمله ایجاد زمینه خوداتکایی جامعه هدف به منظور توانمندسازی آنها و مناسب سازی مدارس روستاهای محروم و کمک به فضاهای آموزشی و رفاهی و ورزشی دانشگاه ها از آن جمله می باشد.
- بنیاد نیکوکاری جمیلی وارد دهمین سال عمر پر از خیر و برکت خود می شود و آن هم بدون دریافت هیچ کمکی از سوی دولت و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی و صرفاً توسط کمکهای خود هیئت امنا که قسمتی از کارخانجات و دارائیهای خود را وقف این امر مهم نموده اند تامین و اداره می شود که انشاا... باقیات الصالحات بماند و قطعاً بعد از یک دهه خیرات و مبرات اصولی و آن هم در راستای تجلی علم و دانش جوانان این مرز و بوم نیاز به ارائه یک کارنامه در قالب مراسم و ویژه نامه برای ملت فهیم و با دانش استان و کشورمان در جهت گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه مان می باشد.
امید است همه عزیزان با پیشنهادات و راهکارهای خود ما را در این امر مهم یاری نمایند تا بتوانیم این کار نیکو را با احسن وجه به انجام برسانیم ، سلامتی و توفیق همه خیرین و نیکوکاران بخصوص متولیان محترم بنیاد نیکوکاری جمیلی را از خدای دوستدار نیکوکاران خواستارم و الله یحب المحسنین والسلام .
و من ا... التوفیق
زین العابدین شاهمرادی
مدیر عامل
زین العابدین شاهمرادی