چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین

جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی

تولد : ۱۳۳۵- زنجان

بنیانگذار گروه صنعتی معدنی زرین (سیمای زنجان- تولید و توسعه سرب ایرانیان- زرین معدن آسیا- کیمیای زنجان گستران- آیرما- سرب وروی البرز و شرکت هلدینگ مبنای خاورمیانه)
• رئیس هیأت مؤسس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زتجان
• رئیس هیأت امناء بنیاد نیکوکاری جمیلی

دستاوردها:
– بزرگترین تولید کننده کنسانتره سرب و روی ایران
– اولین صادر کننده فلز زاماک در ایران
– اولین و بزرگترین تولیدکننده کود کشاورزی، پتاس و فسفات در ایران
تعداد اشتغال زایی: بیش از ۱۰۰۰ نفر