چهارمین جلسه کمیته اشتغال تشکیل شد

چهارمین جلسه کمیته اشتغال روز سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ در ساختمان بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد . این جلسه با حضور اعضای اصلی کمیته برگزار شد . در ابتدای جلسه جناب آقای سلگی مسئول منابع انسانی بنیاد حامیان گزارش مختصری در ارتباط با تأمین نیرو های متخصص دانشگاه و دیگر مراکز ارائه دادند و افزودند تا کنون ۲۵ نفر از دانشجویان به صورت پروژه ای در قسمت های مختلف دانشگاه مشغول به فعالیت شدند . در ادامه جناب آقای دکتر غلامی قائم مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران از موثر بودن این سامانه در جهت اشتغال دانشجویان دانشگاه تهران ابراز امیدواری نمودند و افزودند داشتن بخش داوطلبانه وجه تمایز این سامانه با سایر سامانه های موجود در این زمینه است . جناب آقای مهندس محمدی نیز گزارشی از روند ثبت نامی دانشجویان در سامانه اشتغال ارائه دادند. اعضای کمیته در ارتباط با گزارش سامانه اشتغال دانشجویی در مجمع سالانه بنیاد حامیان دانشگاه تهران هم  پیشنهاداتی  را مطرح کردند تا بتوان در حضور خیرین و نمایندگان بنیاد حامیان دانشکده های مختلف، این سامانه معرفی شود و به اطلاع اعضای هیئت علمی و خیرین پردیس ها و دانشکده ها برسد . در پایان سرکار خانم مهندس ذهتاب و بهشتی گزارش مختصری درباره استقبال دانشجویان از غرفه سامانه اشتغال در ششمین جشنواره مطرح کردند . در پایان سرکار خانم جمیلی رئیس این کمیته از اجرایی شدن فاز عملیاتی این سامانه اظهار خوشحالی نمودند و بر اطلاع  رسانی این سامانه به دانشجویان نیز تاکید کردند و حمایت های خیرین بنیاد حامیان دانشگاه تهران را نیز در ارتقای این سامانه مهم دانستند.