کمیته توسعه مشارکت و اشتغال بنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شد

روز دوشنبه ۱۷ دی ماه۹۷ جلسه ای با حضور دکتر ناصر غلامی قائم مقام مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران و جمعی از مدیران شرکت هایی چون گروه صنعتی گلرنگ، ابراهیم و.. به همراه  اساتید برخی دانشکده ها و ، خیرین نیک اندیش و دانشجویان بورسیه در ساختمان بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر غلامی در ارتباط با ۴ حوزه اصلی اقدامات بنیاد حامیان دانشگاه تهران توضیحاتی را ارائه دادند و در ادامه از اهداف  مهم این کمیته را جذب و توسعه مشارکت های مردمی و تبیین ساختار هزینه ها و اشتغال دانشجویان دانستند.جناب آقای مهندس مرادی آمار جلب مشارکت های سالانه و جلب مشارکت های جدید راعنوان نمودند و در خصوص مزایای رقابتی بنیاد حامیان دانشگاه تهران و تبیین جایگاه برند بنیاد نیز مواردی را بیان نمودند.در خلال مراسم همه  افراد حاضر در  جلسه پیشنهادات خود را در خصوص اشتغال دانشجویان مطرح نمودند و نماینده شرکت های صنعتی مختلف از ورود دانشجویان به شرکت های خود استقبال کردند و آمادگی خود جهت استفاده از دانشجویان در زمینه های متناسب با شرکت های خود اعلام نمودند همچنین مقرر شد خانم دکتر شادی جمیلی ریاست کمیته و مهندس محمدی دبیری جشنواره را عهده دار باشند و در جلسات منظمی این موضوعات پیگیری شود و هر فصل گزارشی اجمالی در خصوص اقدامات انجام شده نیز به اطلاع مدیران و حضار جلسه تقدیم گردد.