گزارش ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران با حضور حدود ۶۰۰ خیر نیک اندیش دانشگاه برگزار شد. این جشنواره که با حضور خیرین و واقفین نیک اندیش دانشگاه تهران، اعضای هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران و ریاست دانشگاه تهران دکتر نیلی احمدآبادی و دانشجویان همیار و بورسیه و اعضای طرح نیکا (نیکوکاران آینده) برگزار شد. در ابتدای جشنواره دکتر کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران ضمن خوشامدگویی به مهمانان به ارائه گزارش عملکرد بنیاد پرداخت و ضمن اشاره به تعداد ۱۳۲۴ خیر دانشگاه تهران از ابتدای تاسیس دانشگاه افزود: «از این تعداد خیر نیک اندیش تعداد ۴۷ نفر در سال های اخیر به بورسیه دانشجویان پرداخته اند از جمله می توان به بورسیه بنیاد نیکوکاری جمیلی در دو بخش بورسیه  دانشجوی کارشناسی به تعداد ۱۰۰ نفر  و حمایت از ایده های برتر کارآفرینانه به تعداد ۱۰۰نفر اشاره کرد. همچنین ۸۲ نفر در بخش ساخت و تجهیز، ۵۶۰ نفر در غالب هدایا به دانشگاه، بیش از ۶۰۰ نفر خیر اندوخته و صندوق نیکوکاری و ۱۲ نفر در غالب حامی هزینه های جاری بنیاد به حمایت از دانشگاه پرداخته اند.» دکتر کمره ای اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۷ با حمایت خیرین نیک اندیش، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به دانشگاه تهران در بخش های مختلف کمک شده است. و نقش بنیاد حامیان دانشگاه تهران در جذب خیرین نیک اندیش بیش از ۱۹ میلیارد تومان بوده است.» در ادامه دکتر کمره ای افزود: «برنامه های اصلی بنیاد علاوه بر بورسیه دانشجویان، ساخت و بهسازی ساختمانها، تجهیز آزمایشگاه ها و کتابخانه ها، حمایت از ایده های نو، اشتغال دانشجویان، توسعه مشارکت خیرین در حمایت دانشگاه تهران و برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برای به ثمر نشاندن ایده های نوآورانه جوانان است.» ایشان ضمن اشاره به صندوق و اندوخته نیکوکاری دانشگاه افزود: «با حمایت خیرین نیک اندیش اعتبار صندوق که در بورس ثبت شده است به ۵ میلیارد ریال در سال جاری رسید.» رئیس هیئت مدیره بنیاد در ادامه با تاکید بر شفاف عمل کردن بنیاد در مورد اهداییات خیرین افزود: «تمام اقدامات بنیاد در خصوص اختصاص اهداییات خیرین در بخش های مختلف دانشگاه تا پایان اسفندماه سال جاری در سایت بنیاد قرار داده شد.» در ادامه مراسم از تعداد ۴۳۰ نفر از خیرین نیک اندیش صندوق و اندوخته نیکوکاری دانشگاه و خیرین نیک اندیشی خانوادگی جزو خیرین دانشگاه هستند، تقدیر شد و پس از آن از ۶۰ خیر نیک اندیشی که بین ۲ تا ۲۰ میلیون تومان در سال جاری به دانشگاه تهران کمک کرده اند، تقدیر شد. تقدیر شوندگان دیگر خیرینی بودند که مبالغ بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون به دانشگاه اهدا کرده اند. دسته آخر تقدیر شوندگان خیرینی بودند که مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان در سال جاری به دانشگاه تهران اهدا کرده اند. سپس دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت، ایشان ضمن اشاره به اینکه افتخار دانشگاه تهران این است که از پشتیبانی و کمک خیرین نیک اندیش بهره مند می شود افزود: «علاوه بر کمک مادی خیرین، دانشگاه تهران از کمک های معنوی و فرهنگی خیرین نیز بهره مند می شود و با ایجاد فضای معنوی و روحانی به وجود آمده در دانشگاه نسل جدیدی در کنار آموزش تربیت می کند که بسیار ارزشمند است.» رئیس دانشگاه تهران افزود: «امیدوارم دانشگاه تهران بتواند به کمک خیرین و واقفین بتواند این حرکت را ادامه دهد» در انتهای مراسم دانشجویان داوطلب بنیاد که در امور اجرایی بنیاد مشارکت دارند، در کنار خیرین نیک اندیش عکس یادگاری گرفتند. از دستاوردهای مهم جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران، علاوه بر تجلیل از حدود ۶۰۰ خیر نیک اندیش دانشگاه تهران، که در سال ۹۷ در غالب بورسیه دانشجویان، ساخت، بازسازی و تجهیز ساختمان‌های دانشگاه، اهدای اقلام فرهنگی، درمانی و ورزشی، کمک به اندوخته و صندوق نیکوکاری دانشگاه و همچنین تخصیص مبالغی به منظور تأمین هزینه‌های جاری بنیاد (خیر مضاعف) به حمایت از دانشگاه تهران پرداختند، اهداء یک دستگاه کف شوی صنعتی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان توسط گروه صنعتی ابراهیم بود که به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.