به مناسبت روز تکریم خیرین یادی کنیم از مرحوم دکتر حافظی بنیانگذار مجمع خیرین مدرسه ساز کشور
بزرگمرد عرصه مدرسه سازی کشور آثار برجسته ای همچون : تاسیس جامعه خیرین مدرسه ساز و مشارکت در ساخت بیش از ۵۰ درصد مدارس کشور، ساخت و نوسازی ۱۴ مدرسه در کشور با هزینه شخصی، ساخت و نوسازی مدارس ایرانیان خارج از کشور و خیرسازی و تشویق به مشارکت در امر خیر و مدرسه سازی را در زمان حیات خود انجام دادند و به حق عاشقانه برای فرزندان کشور عزیزمان تلاش بی وقفه ای عرضه داشتند.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد