به مناسبت روز جهانی خیریه

با توجه به فعالیتهای بین المللی خیریه‌ها در جهان، روز ۵ سپتامبر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی خیریه نامگذاری شد. هدف از این مناسبت، افزایش سطح آگاهی عمومی مردم در خصوص اقدامات خیریه‌ها و ترویج احسان و نیکوکاری در جهان است.

چرا وجود موسسات خیریه ضروری است؟

تشخیص نیازمند واقعی یکی از وظایف مهم خیریه‌هاست و همین امر سبب می‌شود تا مردم در مقابل کمک‌رسانی مستقیم به نیازمندان، از خیریه بخواهند تا در نقش امین و واسطه عمل کرده و کمک آنان را به دست نیازمندان برسانند. با اینهمه، خیریه‌‌ای قابل اعتماد است که شفافیت مالی داشته و کمک های مردمی را امانت بداند و در رساندن آن به دست نیازمند واقعی نهایت امانتداری را به کار گرفته و گزارشات لازم را به صورت مستند و مکتوب در دسترس مخاطبان و حامیان خود قرار دهد.

کمک بی واسطه

در این بین برخی موسسات خیریه، بی هیچ واسطه‌ و به عنوان نهادی بی طرف، به امور خیریه می‌پردازند. ۱۳ آبان سال ۱۳۸۶ هجری شمسی پیکره اصلی «بنیاد نیکوکاری جمیلی» در راستای گسترش احسان و نیکوکاری و مساعدت از دانش آموزان مستعد و اشاعه تفکر بخشش به رسم شکر ذات لایزال خداوندی و اندیشه خدمت شکل گرفت و تا به امروز، به همت هیئت امنا در کنار دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های نیازمند، همچنان دسترنج مهر و نیکی خود را در مزرعه احسان، دست در دست هم به انجام می‌رساند.