بنیانگذار بنیاد نیکوکاری جمیلی: به خلاقیت جوانان فرصت مطرح شدن داده ایم

بنیانگذار بنیاد نیکوکاری جمیلی:

به خلاقیت جوانان فرصت مطرح شدن داده ایم

دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این هم اندیشی که با حضور وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد هر کدام از اعضای شورای سیاستگذاری نظراتشان را جهت برگزاری بهتر جشنواره در سال آتی و سال های بعد بیان کردند.

ابراهیم جمیلی، رییس شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با اشاره به تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند گفت: باید بررسی کرد که چرا کشورهایی مثل مصر با هزار سال سابقه تاریخی فقیر هستند اما کشورهایی مثل کانادا و نیوزلند تا این حد ثروتمند شده اند. چرا کشورهایی مثل ایران و سایر کشورهای خاورمیانه با این همه ذخائر انرژی هنوز محتاج کشورهای پیشرفته هستند. وی افزود: کشورهایی مانند سوییس و سوئد که کاکائو در آنجا پیدا نمی شود بهترین شکلات ها را می سازند اما کشورهایی که صاحب کاکائو در آمریکای جنوبی هستند نمی توانند از ذخائرشان استفاده کنند. همه این ها به دانشگاه و تربیت جوانان هر کشوری بر می گردد

بنیانگذار بنیاد نیکوکاری جمیلی با اشاره به حضور خیرین بزرگی مانند مصلی نژاد، گفت: ما باید از تجربیات این بزرگان استفاده کنیم و از دوسال قبل برنامه دانشمندان و اندیشمندان جوان با مشورت همین بزرگان پایه ریزی شد و سال گذشته اولین دوره برگزار شد. امسال نیز دومین دوره برگزار می شود. وی افزود: در این هم اندیشی درصدد هستیم تا از نظریات بزرگان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی ایده های برتر جوانان شرکت کننده استفاده کنیم. 

ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه باید ارتباط ایده پردازان را باکسانی که می توانند ایده های آنها را تجاری سازی کنند سهل تر کرد، نقش وزارت ورزش و جوانان را بسیار مهم توصیف کرده و از این سازمان دعوت کرد تا در این عرصه پیش قدم باشد. وی افزوداین جشنواره تنها جشنواره ای است که به همت بخش خصوصی در حال برگزاری است و هیچ وجوه دولتی در آن استفاده نمی شود. 

جمیلی با اشاره به تفاوت جشنواره دوم با جشنواره ای که در سال گذشته برگزار شد، گفت: سال گذشته جوایز نقدی به برندگان پرداخت کردیم وسه ایده از بهترین ها را که قابلیت تجاری سازی داشتند گرنت دادیم، اما امسال می خواهیم تیمی تشکیل دهیم و برای تجاری سازی ایده های شان حمایت شوند. روش  ما مانند کشورهای پیشرفته است و پارک علم و فناوری در این خصوص با ما همکاری لازم را دارد. درواقع کسانیکه ایده های شان در این جشنواره مطرح نشده مورد توجه هستند و شاید امسال ایده شان دیده نشود ولی اگر کمک شان کنیم در سال های آینده ایده های بهتری را به ارمغان می آورند.

وی با مرور آمار برگزاری جشنواره اول، گفت: سال گذشته ۷۵۸ نفر ایده پرداز در سایت ما ثبت نام کردند و از این تعداد ۴۲۱ ایده ثبت شد و ۳۷ ایده برگزیده شد و به تعداد ۲۱ ایده فرصت ارایه داده شد. بعد از تمام شدن جشنواره این افراد رها نشدند. بهترین تیم داوری برای این جشنواره انتخاب شدند و ما حتی یک مورد هم اعتراض نداشتیم.در این شرایط سخت کشور و با همه مشکلات اقتصادی کشور بحث ایده پردازی را ادامه داده ایم و ساز مان فرابورس هم امسال قول داده اند در تجاری سازی این جشنواره بهکمک کنند.

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به همت بنیاد نیکوکاری جمیلی و با همکاری وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد حامیان دانشگاه  تهران و دانشگاه تهران برگزار می شود.