روز جهانی خدمات عمومی در ۲۳ ژوئن هر سال گرامی داشته می‌شود. روز خدمات عمومی براساس قطعنامه شماره A / RES / 57/277 سال ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور «تجلیل از ارزش و فضیلت خدمات عمومی به جامعه» تعیین شد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به منظور اعطای جوایز در روز خدمات عمومی به سبب مشارکت‌های انجام شده در جهت ارتقاء نقش، اعتبار و نمایان بودن خدمات عمومی تاسیس گشته‌است.

به نقل از دبیر کل سابق سازمان ملل -۱۹۹۸

«در جهان متغیر و پر چالش امروز، بیش از هر زمان دیگری به وجود افراد توانمند و متخصصی نیازمندیم که وارد عرصه خدمات عمومی شوند. ما امروز بیش از هر زمان دیگری به کسانی نیاز داریم که خدمات اجتماعی برای نسل انسان را انتخاب کنند.»

طبق تصمیمی که سال ۲۰۰۰ میلادی توسط شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد گرفته شد، جایزه جهانی خدمات عمومی به نهادهایی تعلق می‌گیرد که توسط خادمان بخش عمومی و با هدف افزایش نقش، اهمیت و تخصص محوری و نگاه به خدمات عمومی تأسیس‌شده‌است.