مفهوم سازمان خیریه

سازمان خیریه سازمانی است که اهداف اصلی آن خیرخواهی و رفاه اجتماعی است (به عنوان مثال فعالیت‌های آموزشی، مذهبی یا سایر خدمات در جهت منافع یا خیر عمومی). تعریف قانونی یک سازمان خیریه بین کشورها و در برخی موارد مناطق مختلف یک کشور متفاوت است؛ هم‌چنین مقررات، رفتار مالیاتی و نحوه تاثیرگذاری قانون خیریه بر موسسات خیریه نیز متفاوت است. این اطلاعات می‌تواند بر اعتبار یک موسسه خیریه (سازمان خیریه)  نزد اهداکنندگان و جوامع تأثیر بگذارد و در نتیجه منافع مالی موسسه خیریه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اهداف سازمان خیریه

قانون خیریه در سال 2009 چهار نوع هدف خیریه را فهرست نموده‌است:

1.پیشگیری یا رفع فقر و مشکلات اقتصادی

فقر و مشکلات اقتصادی فقط به معنای کمبود پول یا مسائل مادی نیست؛ آن‌ها هم‌چنین می‌توانند تاثیری را که کمبود پول یا مسائل مادی بر روی فرد دارند را نیز پوشش دهند. بنابراین با توجه به اینکه سازمان شما با چه کسانی و در کجا کار می‌کند، شیوه پیشگیری یا رفع فقر و مشکلات اقتصادی متفاوت است.

به عنوان مثال، سازمانی که در یکی از فقیرترین مناطق جهان کار می‌کند ممکن است لباس یا غذا تهیه کند، اما سازمانی که در ایرلند کار می‌کند؛ ممکن است از طریق اهدای هدیه به کودکان در کریسمس به خانواده‌های کم درآمد کمک کند.

2.کمک به پیشرفت آموزش و پرورش

پیشرفت آموزش به این معنی است که سازمان شما باید حامی آموزش باشد، اما لزوما به معنی ارائه مستقیم یادگیری ساختار‌یافته و مشارکت پذیر نیست. به عنوان مثال، سازمان شما می‌تواند در کشورهای در حال توسعه مدرسه بسازد.

3.پرورش ایمان

معیارهای مهم یک دین

  • اعتقاد به «وجود برتر»

  • ایمان و پرستش «وجود برتر»

سازمان خیریه بررسی خواهد کرد که آیا سازمان شما با معیارهای یک دین (همانطور که در بالا ذکر شد) مطابقت دارد و چگونه این دین را پیش می‌برد، به عنوان مثال، مکان‌های عبادت دینی را ارائه می‌کند، آگاهی از اعتقادات مذهبی را در مردم افزایش می‌دهد و یا متناسب با آن کار تبلیغاتی انجام می‌دهد.

4.اجرای اهداف سودمندانه برای جامعه

  1. پیشرفت رفاه جامعه، از جمله کمک به افراد نیازمند جوان، پیر، بیمار و یا دارای معلولیت
  2. ارتقاء کار داوطلبانه
  3. ارتقاء سطح سلامت
  4. ترویج هماهنگی مذهبی یا نژادی
  5. حفاظت از محیط زیست
  6. ارتقاء استفاده موثر از اموال موسسات خیریه
  7. پیشرفت هنر، فرهنگ و میراث کشور