بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال 1398  هزينه هاي مراسم افطار مسجد دانشگاه تهران را اهدا نمودند.

شایان ذکر است بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال 1398 بخشی از هزینه های جاری(خیر مضاعف) بنیاد حامیان دانشگاه تهران را  اهدا نموده است، از دیگر اقدامات نیکوکارانه بنیاد نیکوکاری جمیلی در دانشگاه تهران می توان به بورسیه تعداد 600 دانشجوی برتر دانشگاه تهران از سال 1395 تا کنون اشاره کرد. همچنین این بنیاد در سال های گذشته برای بهسازي سيستم تهويه هوای موزه جانورشناسي پرديس علوم دانشگاه تهران و بهسازی سیستم تهویه تالار نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، برگزاری دو دوره جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان و کمک به هزینه های جاری بنیاد و دیگر کمک ها به دانشگاه تهران مبالغی را اهدا کرده است.