به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری جمیلی، جلسه هیات امنای بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور اعضای هیات امنای بنیاد حامیان دانشگاه تهران در تاریخ 27 خرداد ماه 98 برگزار شد.در این جلسه گزارش هیات مدیره بنیاد در خصوص فعالیت‌های عمومی انجام شده بنیاد در سه حوزه اصلی شامل تکریم خیران و ترویج فرهنگ نیکوکاری، توسعه مشارکت‌های مردمی و تامین زیرساخت‌ها ارائه داده شد.

براساس گزارش هیات مدیره بنیاد، در تکریم خیران و ترویج فرهنگ نیکوکاری اقداماتی از قبیل برگزاری 6 دوره جشنواره تجلیل از خیران و واقفان دانشگاه تهران، 6 ضیافت افطار خیران و واقفان دانشگاه تهران، چهار گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد، پنج نشست هم اندیشی با حضور خیران ارجمند، همکاری در برگزاری 2 دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و توسعه مشارکت‌های داوطلبانه در بین خانواده دانشگاه تهران در قالب نذر وقت و تخصص انجام گرفته است.

در بخش توسعه مشارکت‌های مردمی نیز می‌توان به اقداماتی همچون افزایش سرمایه اندوخته و صندوق نیکوکاری بنیاد، افزایش و تنوع بورسیه دانشجویان، احداث، تجهیز و بهسازی اماکن دانشگاه و حمایت از هزینه‌های جاری بنیاد اشاره کرد.

تأمین زیرساخت‌ها نیز حوزه سوم است که با اقداماتی از جمله اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی از سال 1393 لغایت 1397، تأمین و تجهیز فضای فیزیکی مناسب از سال 1393 لغایت 1395، راه اندازی سایت، شبکه‌های فضای مجازی و سیستم‌های مورد نیاز و ضروری، تدوین و اصلاحات مستمر اساسنامه بنیاد و آیین نامه‌های متعدد مورد نیاز، تأسیس 9 بنیاد در واحدهای دانشگاه، جذب و آموزش یاوران موظف بنیاد و ایجاد فرهنگ مشارکت داوطلبانه طراحی فرآیندهای اداری و مدیریتی مورد نیاز بنیاد همراه بوده است.

گزارش بازرس و حسابرس بنیاد در ادامه این جلسه ارائه و صورت‌های مالی منتهی به 28 اسفند ماه سال 1397 تصویب شد و موسسه حسابرسی برای رسیدگی به عملکرد مالی سال 98 بنیاد موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعیین و تصویب شد.

انتخابات هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران نیز سپس برگزار شد و اعضای هیات مدیره بنیاد به مدت سه سال انتخاب شدند.

آقای دکتر عباس مصلی نژاد، آقای دکتر محمود کمره ای ، آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد، خانم دکتر آزاده جلالیانس ، خانم دکتر شادی جمیلی ، آقای مهندس کاظم قلم چی متولی بنیاد علمی آموزشی قلم چی ، آقای مهندس ابراهیم جمیلی متولی بنیاد نیکوکاری جمیلی  و آقای علی روحی  در انتخابات هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران به‌عنوان اعضای هیات امنا انتخاب شدند.