جلسه مشترک کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران  با موسسه انتخاب مفید روز شنبه 22 تیرماه در دفتر  جناب آقای دکتر اسپرورین برگزار گردید . در ابتدا سرکار خانم دکتر جمیلی رئیس کمیته توضیحات اجمالی از  اقدامات انجام گرفته در کمیته اشتغال دانشجویی ارائه دادند و در ادامه  جناب آقای دکتر غلامی قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران بر رسالت سنگین دانشگاه ها اشاره نمودند و افزودند اشتغال دانشجویان می تواند دغدغه دانشجویان را به میزان زیادی کاهش دهد . همچنین جناب آقای دکتر اسپرورین رئیس موسسه انتخاب مفید از نحوه همکاری با بنیاد حامیان به ویژه کمیته اشتغال موارد مهمی  را مطرح نمودند و  به تفکیک فرآیند جذب کارجو در زنجیره های تولید و اشتغال  طرح ملی هزار را شرح دادند . زیر ساخت های فنی سامانه اشتغال جهت ایجاد صفحه ثبت نامی برای موسسه انتخاب مفید توسط جناب آقای مهندس محمدی دبیر کمیته اشتغال مطرح گردید و در این جلسه بر تقویت بیشتر سامانه اشتغال تاکید شد . در پایان جناب آقای رزمی معاون توسعه بنیاد اسپرورین  فرآیند جذب همراه با دوره های آموزشی به تفکیک مدت زمان آموزشی را شرح دادند .