مراسم چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه زنجان از ساعت 3 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 31/06/94 در محل سالن اجتماعات دانشگاه مزبور با حضور معاون محترم وزیر علوم،تحقیقات و فن آوری ، استاندارد و مدیران محترم ادارات کل استان زنجان،اساتید و روسای محترم ادوار گذشته دانشگاه زنجان برگزار گردید،در این مراسم از جناب آقای مهندس حاج ابراهیم جمیلی بعنوان خیر و حامی بزرگوار دانشگاه و دانشجویان مربوطه تجلیل بعمل آمد و همچنین از بنیاد نیکوکاری جمیلی که همواره تعداد قابل توجهی از دانشجویان عزیز آن دانشگاه را بطور مستمر در تحت پوشش خود قرار داده است،مراتب تقدیر بعمل آمد.