در راستای توسعه کارآفرینی جوانان و ارتباط موثر دانشجویان با بازار کار، کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به ریاست خانم دکتر شادی جمیلی، از دی ماه سال 97 آغاز به کار نمود. همزمان با این موضوع سامانه ی اشتغال دانشجویی این کمیته نیز ذیل سایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران جهت ثبت نام و دریافت رزومه متقاضیان و تسهیل ارتباط آنها با کارفرمایان تشکیل شد. ازجمله اقدامات این کمیته می توان به برگزاری رویداد های یک روزه با بنیاد علمی آموزشی قلم چی، گروه صنعتی و معدنی زرین و شرکت گلرنگ، جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با صنعت اشاره نمود. سه شنبه یکم مرداد ماه اعضای کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران در نشستی مشترک با اعضای هیئت مدیره این بنیاد، ضمن ارائه گزارش و بررسی عملکرد آن در طول مدت فعالیت، با بهره مندی از نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر، از فعالیت های انجام شده و برنامه های پیش روی این سامانه به تفکیک توضیحاتی ارائه و برنامه ها و اهداف پیش رو را بررسی نمودند.