جلسه ارائه گزارش عملکرد فعالیت های بنیاد حامیان دانشگاه تهران روز شنبه پنجم مرداد ماه در بنیاد نیکوکاری جمیلی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مهندس جمیلی رئیس هیئت امنا و خانم دکتر جمیلی عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی، دکتر غلامی قائم مقام مدیر عامل بنیاد حامیان و جمعی از دانشجویان همیار برگزار شد گزارش عملکردی از 4 دوره بورسیه ارائه شد و در ادامه مهندس جمیلی نظر دانشجویان همیار را در ارتباط با بهترین روش کمک کردن به دانشجویان جویا شدند و ضمن ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود فعالیت های بنیاد حامیان، دانشجویان را به اشتغال در حین تحصیل تشویق نمودند. در پایان از صفحه بنیاد نیکوکاری جمیلی در تالار خیرین دانشگاه تهران رونمایی به عمل آمده و پویش دکتر حافظی توسط مدیر روابط عمومی بنیاد معرفی شد.