شانزدهمین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه با حضور اعضای این کمیته برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای سلگی مسئول اجرایی کمیته گزارشی از جلسه با رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان ارائه نموده و در ادامه مباحث فنی سامانه مورد بررسی قرار گرفت . جناب آقای مهندس محمدی دبیر کمیته نیز از فراهم بودن زیرساخت های سامانه جهت کار داوطلبانه دانشجویی از طریق اعلام نیاز پردیس ها و دانشکده ها خبر دادند. همچنین جناب آقای دکتر غلامی قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان بر تدوین آیین نامه بورسیه دانشجویی با اولویت کار دانشجویی تاکیید نمودند. در پایان مسئول اجرایی، شرحی از رایزنی جناب آقای ایمانی با شرکت های مختلف ازجمله شرکت هوشمندرایانه، شرکت تجهیزگستر شریف و…ارائه کرده و افزود شرکت های مختلف درخواست خود را جهت استفاده از سامانه اشتغال اعلام نموده اند.