آئین افتتاح رسمی ساختمان بنیاد در تاريخ ١٣٩٦/٢/٣ با حضور وزیر علوم، رئیس دانشگاه تهران، مهندس ابراهيم جميلي و اعضای هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران و خیرین نیک اندیش دانشگاه برگزار شد.