به گزارش روابط عمومی دانشکده، روز شنبه 5 اسفند ماه هیأت دانشگاهی از کشور مالزی متشکل از سه تن از اعضای هیأت علمی دانشکده IBS دانشگاه یو تی ام مالزی با استادان دانشکده کارآفرینی و دکتر عبدالمجید اسکندری،  مدیر کل برنامه ریزی وهمکاری‌های بین الملل دانشگاه تهران ندیدار و گفتگو کردند.

پروژه EBB که توسط دکتر رزمینی ارائه شد، یکی از مهمترین مباحث این جلسه بود. پروژه ایی بی بی که از سوی دانشگاه یو تی ام مالزی طراحی شده است، قرار است در چند کشور در حال توسعه از جمله ایران برگزار شود. چاپ مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه یو تی ام در مجله انگلیسی دانشکده و همکاری های مشترک در زمینه dual degree program نیز از مباحث دیگر این نشست بود.

اعضای این جلسه ضمن بازدید از دانشکده و پروژه احداث ساختمان جدید دانشکده نسبت به دفتر “دیده بان جهانی کارآفرینی” نظر مساعد و تمایل به همکاری خود را اعلام نمودند.

 

 

 

 

منبع : دانشکده کار آفرینی