اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

محورهای همایش:

تاثیر فناوری اطلاعات در “توسعه علمی”

• کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال

• معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری

• هوشمند سازی ، اکتشاف و مدیریت دانش در حوزه های صنعت و سلامت

• انتقال تکنولوژی با رویکرد پیشرفت و خود کفائی

تاثیر فناوری اطلاعات در “ارتقاء کیفیت سیستم سلامت”

• شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی : زیر ساخت ها و پیامدها

• سلامت الکترونیک و سیستم های پشتیبان سلامت

• فناوری همگرا (NBIC) و جامعه‌ای سالم

• ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک

 

در این همایش از خانم دكتر شادي جميلي به نمايندگي از بنياد نيكوكاري جميلي و همچنين تعدادي از نفرات برتر جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که ايده هاي آنها مرتبط با حوزه همايش فوق بود نیز تقدير به عمل آمد.