سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید بهشتی
با موضوع مسیرهای برطرف کردن تنگناهای ارزی و انتقال وجوه تولیدکنندگان

مهندس ابراهيم جميلي در این همایش برای برطرف کردن
‎تنگناهای ارزی و انتقال وجوه تولید کنندگان به سه مورد اشاره نمودند،
جوان های این سرزمین را بسيار قبول دارم، باید از ايده هاي آنها استفاده کرد،
همچنين بايد پژوهش های ایرانی را حمایت و از تنوع گرایی استقبال کرد.
ایشان در ادامه به اینکه دولت باید از توانمندی های مردم و اقتصاد در تنگناهای ارزی و انتقال وجوه تولید استفاده کند نيز اشاره نمود.