جلسه  اطلاع رسانی دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که با حضور مهندس ابراهیم جمیلی  و دکتر کمره ای در روز شنبه 9 تیر ماه راس ساعت 18 به همراه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ،نمایندگانی از پارک علم و فناوری ،بنیاد حامیان دانشگاه تهران و تعدادی از برگزیدگان جشنواره اول  و دانشجویان برگزار گردید  با پوشش کامل خبری رسانه ها و خبرگزاری های مختلف همراه بود.

در زیر به تعدادی از لینک های منتخب این خبرگزاری ها اشاره می گردد:

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/

https://www.isna.ir/news/

https://www.farsnews.com/news/

https://www.yjc.ir/fa/news/

http://ut.ac.ir/fa/news/5926/

http://8tag.ir/news/10314318905186902719-4966156002705160553

http://www.telewebion.com/program/51802

http://news.istt.ir/autonews/show.aspx?type=1&id=258612749&search=

http://www.ghatreh.com/news/nn43252653/

http://www.ghatreh.com/news/nn43252489/

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/6509104/

https://tnews.ir/news/320d114189450.html

https://www.isna.ir/news/97041005594/