”   پرواز بی بازگشت  “

 

” اي خداوند بزرگ او اكنون به سوي تو بازگشته است، او را در جوار لطف خود پذیرا باش و با نيكان و مقربان درگاهت محشورش گردان كه تو بهترينِ پاداش دهندگان هستي. “

 

گوهري كمياب از ميان ما رفت.

–  دلتنگ دانش و عشقی كه به اعتلای كشور داشتند،

–  دلتنگ صميميت و محبتی كه به اطرافیان شان جان مي بخشيد،

–  دلتنگ صبر بي مثال كه بر ناملايمات داشتند،

شيفته خدمت بودند با رنگی از خدا، فارغ از دنیا با تمام تعلقاتش.

آنچه در نظر ديگران پيچيده و غامض مي آمد در ذهن پوياي ایشان سهل و قابل حل مي نمود و داشتن چنين   روحيه اي باعث بالندگي جامعه خیرین کشور می شد.

فقدان جانکاه ” استاد بزرگ دکتر محمدرضا حافظی “را به خانواده عزیز ایشان، مخصوصا همسر و دختران داغدارشان، از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و از سویدای جان، رحمت واسعه ی پروردگار برای آن عزیز ازدست رفته و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت داریم.

” بنیاد نیکوکاری جمیلی “