خانه نویسندگان پست های سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی

1 پست 0 نظرات

گاهی خدا می‌خواهد با دست تو، دست دیگری را بگیرد

کرامت، نشان آدم‌هایی است که با بخشش و انفاق فراوان، موجب ایجاد الفت و همدلی در میان مردم می‌شوند. درکنار خصلت‌های اخلاقی و انسانی بسیاری...