خانه نویسندگان پست های Saeed

Saeed

230 پست 0 نظرات

مجمع بنياد حاميان دانشگاه تهران

جلسه هیئت امناء و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور سرپرست دانشگاه تهران، اعضای هیئت امنا و مجمع عمومی...

12 مهر ماه؛ روز وقف

وقف یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری است که در سامان دهی زندگی فردی و اجتماعی، نقش فراوانی دارد. این سنت حسنه که...

8 مهرماه؛ سالروز بزرگداشت مولوی

گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پابستم بس بند که بشکستم، آهسته که سرمستم در مجلس حیرانی، جانی است مرا جانی زان شد که تو...

7 مهر؛ بزرگداشت شمس تبریزی

دوست همان بِه که بلاکش بُوَد عود همان بِه که در آتش بُوَد جامِ جفا باشد دشوارخوار چون ز کفِ دوست بود خوش بُوَد زهر بنوش از قدحی...

بوی ماه مهر

مهر، سرآغاز فصل علم آموزی است؛ علم چگونه آموختن! در مهر، تلاش و ممارست و تفکر گرد هم می آیند تا علم را بیافرینند. اول مهر،...

مهلت ثبت ایده پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ، مهلت ثبت ایده «جشنواره قرن»، پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، تا تاریخ...

21 سپتامبر؛ روز جهانی صلح

رسیدن به صلح در یک جنگ به طور کلی به دو روش میسر است. جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح، خود...

27 شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی

حالا چرا آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا            بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی        ...