اعضای هیئت مدیره

خانم لیلا جمیلی – رئیس هیات مدیره
آقای غلامحسین جمیلی – خزانه دار
آقای رضا جمیلی – عضو هیات
خانم شادی جمیلی – عضو هیات
آقای علی اکبری – عضو هیات
آقای جواد نزاری – بازرس
آقای سیروس میرزایی – بازرس علی البدل