اهداف و دیدگاهها

1- باور داشتن و ارج نهادن به اصل “کرامت ذاتی انسان” در تمامی فعالیت های مؤسسه به ویژه در ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان بورسیه و ارائه خدمات محترمانه، بدون منت و توام با عشق و محبت به آنان

2-شناسایی و پذیرش دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط و مستعد تحصیل، اعطای بورسیه تحصیلی و حمایت همه جانبه از آنان؛

3-پایبندی به غیر دولتی بودن موسسه، التزام به رعایت مقررات و قوانین موضوعه و عدم دریافت هرگونه کمک مالی و یا هدایا از جانب موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی

4-عدم ورود به فعالیت های مستقیم و یا غیر مستقیم اقتصادی برای جلوگیری از تحت الشعاع قرارگرفتن اهداف موسسه و ایجاد روش های مالی و حسابداری کارآمد و بروز جهت شفافیت و پاسخگویی بهتر و باکیفیت تر

5-فعال سازی پورتال، سایت، انتشار نشریه و خبرنامه، حضور فعال در شبکه های مجازی، برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های حمایتی، علمی و فرهنگی با حضور فرهیختگان و شخصیت های علمی، فرهنگی و هنری به منظور کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، آشنا نمودن مردم با فعالیت های موسسه و ترویج فعالیت های داوطلبانه نیکوکاری

6-اعطای بورسیه نه مستمری….  چونانکه سهم هرکس از زندگی به اندازه تلاش اوست.

با الزام به این رویکرد می توان روحیه تعهد، تلاش و مسئولیت پذیری را در میان دانش آموزان و دانشجویان مستعد پرورش داد.

7-شناسایـی استعدادها و توانمندی های ویژه و بالقوه دانش آموزان و دانشجویان بورسیه و تلاش، همراهی و برنامه ریزی برای رفع موانع رشد آنان

با توجه به اصول یاد شده ، تمامی خدمتگزاران و گردانندگان این بنیاد جدای از باورهای شخصی خود، با قبول و اعتقاد به اصل انسانی کمک به همنوع، بدون اعمال انگیزه های شخصی، اقتصادی، سیاسی، مرامی، قومی، اعتقادی و دینی، بدون منت و انتظار و با رویکردی انسان دوستانه به فعالیت خود در مؤسســـه ادامه داده و خود را ملزم به رعایت این مفاد می دانند