بیانیه چشم انداز بنیاد نیکوکاری جمیلی

بنیاد حامی استوار دانش آموزان،دانشجویان مستعد، پدران و مادرانی است که با وجود علاقه مندی فرزندان آنها به یادگیری علم و دانش متأسفانه بضاعت مالی کافی ندارند.در سایه حمایت های بنیاد،خانواده های این عزیزان می توانند با امید بیش تر به آینده فرزندان خود فکر کنند و دانش آموزان و دانشجویان نیز می توانند با فراغ خاطر به کلاس های درس رفته و با دستان خویش آینده ای بهتر را برای خود رغم بزنند.

در سایه حمایت بنیاد تلاش می شود که هیچ دانش آموز و دانشجوی علاقه مند به تحصیل بخاطر فقر و ناتوانی مالی در پرداخت هزینه تحصیلی،از رفتن به مدرسه و دانشگاه باز نماند.لذا در سایه همیاری و اطلاع رسانی این بنیاد دانش آموزان و دانشجویان بیشتری روانه کلاس های درسی شده اند.

بنیاد با ارائه بالاترین سطح از خدمت گذاری،همیاری،پاسخ گویی و شفافیت یکی از معتمد ترین بنیاد های خیریه برای دانش آموزان و دانشجویان و والدین آنها،سازمان ها و مؤسسات دولتی مرتبط با موضوع در استان زنجان است.بطوریکه عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی مؤسسات خیریه مشابه در سطح ملی و در سایر استانهای کشور گردیده است.این سازمان از نظر چند عملکردی بودن و همچنین در هر یک از زمینه های فعالیت،یکی از بنیاد های برتر در سطح کشورمی باشد.