تاریخچه

” بنیاد نیکوکاری جمیلی ”

در ۱۳ آبان سال ۱۳۸۶ هجری شمسی پیکره اصلی ” بنیاد نیکوکاری جمیلی “در راستای گسترش احسان و نیکوکاری و مساعدت از دانش آموزان مستعد و اشاعه تفکر بخشش به رسم شکر ذات لایزال خداوندی و اندیشه خدمت شکل گرفت و تا به امروز، به همت هیئت امنا در کنار دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های نیازمند، همچنان دسترنج مهر و نیکی خود را در مزرعه احسان، دست در دست هم به انجام می رساند.
شاید این در بیان روزنه عشقی که در وجود خاندان بزرگ جمیلی جوانه میزند و جز به محک عشق نمی توان بر آن قدر و اندازه ای تصور کرد اندک باشد اما بی شک تنها عشق است که از آغاز تا انتها بزرگ است و بدون هیچ کاستی تکثیر می شود و چون ریشه اش از نور خداوندی است پس در هر تاریکی آفتابی به پا میکند و این است رمز این احسان که بنیاد نیکوکاری جمیلی سینه به سینه و نسل به نسل با دستان پرمهر فرزندانش بیشتر و پربارتر شکل می گیرد.
الگوی رفتاری بنیاد بر پایه احترام به ارزش های والای انسانی و توجه به موضوع مهم توانمندی های تحصیلی و علمی در جهت کاستن از رنج ها و ناهمواری هایی که در مسیر فراگیری علم سد راه فرزندان عزیز این مرزو بوم قرار دارد، استوار است. در تمام این مدت، نبود کوچکترین فعالیت تبلیغاتی و عملکرد مالی مستقل از هر ارگان یا نهاد دولتی و غیردولتی خود نشان از این دارد که با حس همسویی و همدلی کریمانه بیش از پیش در این مسیر همت خواهیم ورزید. بنیاد نیکوکاری جمیلی در ظل توجهات خاصه حضرت حق توانسته است تعداد افراد تحت پوشش خود را از ۱۰۰ نفر در سال 13۸۶ به تعداد ۷۲۷۰ نفر دانش آموز و دانشجو مددجو در سال 13۹۷ برساند. از این رو با عنایت به رضایت خداوند متعال آنچه را که در توان خدمتگزاران این نهاد مردمی است را در طبق اخلاص گذارده ایم تا با بهره گیری از هدایت های ارزشمند خیرین پیشگام بتوانیم در مسیر بهبود ارتقای وضع معیشتی و فرهنگی مددجویان عزیز و خانواده‌های محترم آنان گام های مثبتی برداریم