رؤسای بنیاد

ابراهیم جمیلی

رئیس هیات امنا

زین‌العابدین شاهمرادی

مدیرعامل

لیلا جمیلی

رئیس هیات مدیره

رضا جمیلی

عضو هیات مدیره

شادی جمیلی

عضو هیات مدیره

علی اکبری

عضو هیات مدیره

غلامحسین جمیلی

خزانه‌دار

جواد نزاری

بازرس

سیروس میرزایی

بازرس علی‌البدل